กบน. ปรับลดราคาดีเซลลง 50 สตางค์ เหลือ 33 บาท/ลิตร มีผลวันที่ 7 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

178

3 เม.ย. 66 – กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ติดลบลดลงเหลือ 9.1 แสนล้านบาท สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผย กบน. อนุมัติลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอีกครั้งต้นเดือนเมษายน 2566 เหลือ 33 บาท/ลิตร หลังจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันนี้ (3 เมษายน 2566) มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 0.50 บาทต่อลิตร จากราคา 33.50 บาทต่อลิตร เป็น 33.00 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยเป็นปรับลดลงอีกเป็นครั้งที่ 4 หรือรวมการปรับลงแล้ว 2 บาทต่อลิตรนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สาเหตุการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลมาจาก ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลเดือนมีนาคม 2566 อยู่ที่ 98.92 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 4.69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยอัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเฉลี่ยเดือนมีนาคม 2566 อยู่ที่ 5.00 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ดี สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลโลกยังคงมีความผันผวนจากวิกฤตด้านการเงิน ความผันผวนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน สำหรับฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มทยอยติดลบลดลง ณ วันที่ 2 เม.ย. 2566 ติดลบ 91,860 ล้านบาท แบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน 45,008 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG 46,860 ล้านบาท