17 จังหวัดภาคเหนือ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 อากาศปิด ช่วง 6-7 เม.ย. 66

331

3 เม.ย. 66 – กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 เมษายน 2566 ดังนี้

วันที่ 4 – 10 เมษายน 66 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่

อย่างไรก็ตามวันที่ 5-7 เมษายน 2566 อาจมีสภาพอากาศที่ปิดได้ในบางพื้นที่ แต่ภาพรวมของพื้นที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 4 – 10 เม.ย. 66 อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่ 4- 5 เมษายน 2566 สถานการณ์อาจบรรเทาลงได้บ้างเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น แต่ช่วงวันที่ 6-7 เมษายน 2566 ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะอากาศค่อนข้างปิด