กรมอนามัย บอก อย่าหลงเชื่อ!! ดื่มฉี่ รักษาโรคไม่ได้

681
ดื่มฉี่ รักษาโรค

อย่าหลงเชื่อ!! ดื่มฉี่ รักษาโรคไม่ได้
ทั้งยังมีผลเสียอีกมากมายตามมา เช่น ไม่สามารถควบคุมการลุกลามของโรคได้ และอาจเกิดอันตรายได้ อีกทั้งการดื่มฉี่ของผู้ป่วยอาจทำให้ติดเชื้อโรคได้อีกด้วย

เพราะการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับว่ารักษาโรคได้

#สาสุขชัวร์ #ดื่มฉี่ #ปัสสาวะบำบัด
#กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข