“สภาทนายความฯ” แถลง เปิดให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนฟรี

263

“สภาทนายความฯ” แถลง เปิดให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนฟรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนฟรี ระบุว่า สภาหนายความในพระบรมราชปถัมภ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประชาชนที่ต้องการขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายจากสภาทนายความ สามารถติดต่อมายังช่องทางต่างๆ ของสภาทนายความฯ ได้แก่ สายด่วน 1167, โทรศัพท์ 0-25227124-27 ต่อ 135, ปรึกษาทางไลน์ @1ct249, ที่ทำการสภาทนายความ (ส่วนกลาง), ที่ทำการประธานสภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศ, ที่ทำการกรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1-9,ศาล (ส่วนกลาง 15 แห่ง ภูมิภาค 106 แห่ง), สถานีตำรวจนครบาล 1-9 จำนวน 50 สถานี และสถานีตำรวจภูธร ภาค 1-9 (153 สถานี)”

blank