หมอ ขอประกาศเอง! พื้นที่ประสบภัยหมอกควัน เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ขอให้ทุกท่านป้องตนเองและคนที่รักอย่างดีที่สุดตามกำลัง

1600

หมอ ขอประกาศเอง! พื้นที่ประสบภัยหมอกควัน เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ขอให้ทุกท่านป้องตนเองและคนที่รักอย่างดีที่สุดตามกำลัง

วันที่ 29 มีนาคม 2566 “หมอหม่อง” นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เป็นภาพของกระดาษพร้อมข้อความที่เขียนด้วยปากกา โดยแคชั่นว่า “ทางการไม่ประกาศ ประกาศเองก็ได้”

blank

ซึ่งเนื้อหาในกระดาษดังกล่าวระบุว่า เนื่องด้วย สถานการณ์คุณภาพอากาศอันเลวร้าย กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างหนัก ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อาศัยอำนาจประชาชน ผู้มีสิทธิพื้นฐานในการหายใจ ขอประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นพื้นที่ประสบภัย เนื่องด้วยเราไม่อาจพึ่งพากลไกรัฐในบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ ขอให้ทุกท่านป้องตนเอง และคนที่รักอย่างดีที่สุดตามกำลัง ให้รอดพ้นจากพิษภัยมลพิษทางอากาศ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 ประชาชนเต็มขั้นเสียภาษีครบถ้วน

ข้อมูล : Rungsrit Kanjanavanit