ปภ.เชียงใหม่ เผยความคืบหน้าช่วยผู้ประสบเหตุพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตก ช่วง 18-19 มี.ค. ที่ผ่านมา

169

ปภ.เชียงใหม่ เผยความคืบหน้าช่วยผู้ประสบเหตุพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตก ช่วง 18-19 มี.ค. ที่ผ่านมา พบมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,380 ครัวเรือน ขณะนี้ให้การช่วยเหลือครบแล้วทุกพื้นที่

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม ที่ผ่านมา ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเหตุวาตภัยดังกล่าวสร้างความเสียหายใน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง แม่ริม สันทราย แม่วาง แม่อาย ฝาง และดอยเต่า โดยมีบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย รวมถึงเสาไฟฟ้า ต้นไม้ หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และมีเศษวัสดุขนาดใหญ่กีดขวามทางจราจร ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะที่ความเสียหายพบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวม 27 ตำบล 92 หมู่บ้าน 4,380 ครัวเรือน 9,817 คน และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนครบทุกพื้นที่และทุกด้านแล้ว เว้นแต่ด้านการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กำลังเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไม่ต่ำกว่า 2 พันไร่ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้รับมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค จากพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จำนวน 400 ชุด และจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2,415 ชุด เพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 รวมทั้งได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จิตอาสา มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments