เชียงใหม่ เข้ม​รถยนต์​ควันดำ ตรวจจับปรับจริง สั่งห้ามใช้รถทันที ลดปัญหาฝุ่นละออง

250

เชียงใหม่ เข้ม​รถยนต์​ควันดำ ตรวจจับปรับจริง สั่งห้ามใช้รถทันที ลดปัญหาฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 มอบหมายให้ นางสาวโสภา สงคราม หัวหน้าหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 1 และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จัดกิจกรรม “ตรวจ-จับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 6/2566 บริเวณหน้าศูนย์วัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ งานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ดีเซล ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นมาตรการหนึ่งในการกำกับดูแลลดปัญหาฝุ่น ละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่มาจากการจราจรในพื้นที่เมือง รวมทั้ง การดำเนินการตามกรอบ “สื่อสารชิงรุก ยกระดับปฏิการ สร้างการมีส่วนร่วม” ภายใต้แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองปี 2566

ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เรียกรถตรวจสอบทั้งหมด 214 คัน เป็นรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จำนวน 162 คัน มีค่าควันดำเกินมาตรฐานและออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว​ จำนวน​ ​4 คัน และรถยนต์ ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำนวน 52 คัน มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐานและพ่นเครื่องหมายห้ามใช้ จำนวน 7 คัน โดยสรุปผลบูรณาการตรวจสอบควันดำฯ​ ได้ดำเนินกิจกรรมฯ​ จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง​ เรียกตรวจสอบรถยนต์ทั้งสิ้น 1,176 คัน มีค่าควันดำเกินมาตรฐานจำนวน 91 คัน ทั้งนี้ได้สรุปผลและรายงานต่อศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ​ คพ.ต่อไป