ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ชี้ตั้งศูนย์ยกระดับช่วยเหลือประชาชน จาก PM2.5 ย้ำมอร์นิเตอร์ 24 ชม. พื้นที่ใดเสี่ยงสูง พร้อมสั่ง ร.ร.หยุด ขอประชาชนงดออกนอกบ้าน

824

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ชี้ตั้งศูนย์ยกระดับช่วยเหลือประชาชน จาก pm2.5 ทำทันที ไม่ต้องรอประกาศภาวะฉุกเฉิน ย้ำมอร์นิเตอร์ 24 ชั่วโมง พื้นที่ใดเสี่ยงสูง พร้อมสั่งโรงเรียนหยุด อาจขอประชาชนงดออกนอกบ้าน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้เชียงใหม่ รับมือการเผาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เราพยามควบคุมไม่ให้เกิน 50 จุดต่อวัน และเชียงใหม่ไม่ใช่จังหวัดที่เผามากที่สุดในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในอันดับที่ 6 แม้จะมีพื้นที่มากกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตร

สำหรับหมอกควันนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่นักวิชาการประเมิน 50% มาจากนอกพื้นที่ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้ใช้ฝนหลวง ในการชะล้างฝุ่นควัน โดยปีนี้ ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว 5 รอบ

ดังนั้น จึงต้องยกระดับความช่วยเหลือ โดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่ต้องรอประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการออกคำเตือน และมาตรการประกาศเพื่อรับมือกับสถานการณ์

“หากพื้นที่ไหน สถานการณ์รุนแรง เช่น อำเภอ ที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็สามารถออกประกาศคำเตือน การห้ามออกนอกพื้นที่ เช่น หากพบเกินค่ามาตรฐานที่สูงมาก อาจขอความร่วมมือ ให้ประชาชนอยู่แต่บ้าน, โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ถือเป็นการยกระดับความช่วยเหลือให้ทันท่วงที โดยปัจจัยในการพิจารณา คือการให้พื้นที่ ประเมินร่วมกับสาธารณสุข และจะพิจารณาตามแต่ละสถานที่ ที่มีความจำเป็น ซึ่งจะเฝ้าดูสถานการณ์ 24 ชั่วโมง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงถึงเหตุที่ไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ เนื่องจาก การประกาศภาวะฉุกเฉินนั้น อาจจะกระทบกับกลุ่มภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ ยืนยันว่าการช่วยเหลือ สามารถทำได้ โดยไม่ต้องออกประกาศฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคส่วนสำคัญในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการยกเลิกกรมธรรม์คุ้มครองต่าง ๆ

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำว่าการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่ไม่ได้ละเลย ดังนั้นจึงใช้วิธียกระดับการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน