ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งยกระดับดูแล ปชช. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ระดมทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา แจงเหตุไม่ประกาศเขตภัยพิบัติ

345

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งยกระดับดูแลประชาชน ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ระดมทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา แจงเหตุไม่ประกาศเขตภัยพิบัติ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ว่าตั้งแต่วันที่ 1-26 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนสะสมแล้วจำนวน 1,751 จุด เป็นลำดับที่ 6 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา จุดความร้อนมีจำนวนที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับจังหวัดและประเทศข้างเคียงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกหน่วยควบคุมจุดความร้อนให้น้อยลงและดับจุดความร้อนให้ได้ภายใน 1 วัน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ ขณะที่การส่งเครื่องบินขึ้นไปทำฝนหลวงนั้น พบว่าในช่วง 7 วันนี้ ความชื้นในอากาศยังไม่สูงเพียงพอที่จะทำให้เกิดฝนได้ ประกอบกับในห้วงปัจจุบัน ยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกจากธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถึงแม้เราจะสามารถควบคุมจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์หมอกควันฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากนอกพื้นที่นั้น อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนหลายกลุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ยกระดับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ (ศชฝ.ชม.) ซึ่งจะมีการระดมทีมคณะทำงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และภาคประชาชน ให้ชัดเจน เข้มข้น และทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะการจัดหาและกระจายหน้ากากอนามัยที่จะมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งมาตรฐานของหน้ากากอนามัยที่แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงจะเน้นให้เป็นหน้ากากที่มีมาตรฐานใกล้เคียง N95 ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยพร้อมแจกจ่ายลงไปในทุกพื้นที่ในระดับหนึ่ง และได้มีการจัดหาเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อพร้อมแจกจ่ายประชาชนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้มีการเน้นย้ำถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงห้องปลอดฝุ่นที่ได้มาตรฐานในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดย ศชฝ.ชม. จะได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ หากพื้นที่ใดในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ศชฝ.ชม. จะต้องเข้าถึงในทันที รวมถึงการออกประกาศแจ้งเตือน ให้ข้อมูลข่าวสาร และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หรือขอความร่วมมือต่าง ๆ

ทั้งนี้ การดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ เราจะยกระดับการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกเป็นประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน แต่มั่นใจได้ว่ามาตรการยกระดับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบ ศชฝ.ชม. จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันต่อวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้นได้

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่