สุดปลื้ม! UNESCO ตั้งรูป “โนรา” ของไทย ขึ้นเป็นภาพปกบนหน้าเฟซบุ๊ก ให้ทั่วโลกรับรู้ว่าเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ”

154

สุดปลื้ม! UNESCO ตั้งรูป “โนรา” ของไทย ขึ้นเป็นภาพปกบนหน้าเฟซบุ๊ก ให้ทั่วโลกรับรู้ว่าเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ”

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เฟซบุ๊ก UNESCO ของ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (unesco) ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.7 ล้านคน ใช้รูปโนรา เป็นหน้าปก พร้อมสื่อสารให้คนทั้งโลกได้รู้ว่า นี่คือมรดกวัฒนธรรมที่ยังดำรงอยู่
โนราของไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ให้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2564
สำหรับโนราได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนลำดับที่ 3 ต่อจากโขนและนวดไทย กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับจังหวัดและภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินโนรา ในฐานะศิลปินแห่งชาติ จัดให้มีเวทีการแสดงและถ่ายทอดภูมิปัญญาโนราในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ถือเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ที่นำมาต่อยอดสร้างชื่อเสียงและรายได้เข้าประเทศ