‘ดีป้า’ เปิดโอกาสผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเจรจาธุรกิจดิจิทัลสตาร์ทอัพ ผ่านกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่

153
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งผู้สนใจร่วมงานคับคั่ง ณ โรงแรมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
U0fIBf.jpeg
โดยภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การเสวนาวิเคราะห์เจาะลึกและเวิร์กชอปสุดเข้มข้น เพื่ออัปสกิลผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดย ดีป้า ได้กำหนดแผนจัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX รวมถึงเทคโนโลยีจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ใน 5 เมืองท่องเที่ยวสำคัญ ใน 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา ชลบุรี และ ภูเก็ต ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลและกิจกรรมครั้งต่อไป ได้ที่ www.thailandconnex.com, FB: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900
U0fra7.jpegU0fb1B.jpegU0fASp.jpegU0fDs5.jpegU0fvzJ.jpeg