โรงพยาบาลสวนดอก เตือนระวัง 5 โรคร้าย จากฝุ่น PM 2.5

11372

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตือนระวัง 5 โรคร้าย จากฝุ่น PM 2.5

– ความรุนแรงของ PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย และทำลายระบบอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดโรคเรื้อรังและมะเร็ง สามารถก่อให้เกิดโรคอะไรบ้าง?
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
ทำให้ปอดเกิดการอักเสบ ระคายเคือง และเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้
2. โรคถุงลมโป่งพอง
อาจทำให้เกิดมะเร็งปอด
(แม้ไม่ได้สูบบุหรี่)
3. โรคผิวหนัง
ทำให้ผิวหนังอักเสบ และเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
4. โรคหัวใจและหลอดเลือด
การสูดฝุ่นเข้าไปมากๆ ทำให้เลือดข้นได้ และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น
5. โรคเยื่อบุตาอักเสบ
ทำให้ระคายเคือง อักเสบ ตาแห้ง ตาแดง แสบตา คันตา

การป้องกันและดูแลตนเอง
– สวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่น PM 2.5
– นอนหลับให้เพียงพอ และ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
– งดกิจกรรมกลางแจ้ง
– หากเกิดความผิดปกติกับร่างกาย ควรพบแพทย์
– ติดตามการเฝ้าระวังดัชนีคุณภาพอากาศ

ด้วยความห่วงใย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook Comments