เชียงใหม่ พร้อมประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศ แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

123

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประสานความร่วมมือกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 ที่ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พล.อ.อ.วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

blankโดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแบบไร้รอยต่อ โดยได้สั่งการไปยังทุกพื้นที่ให้ควบคุมการเผาให้ได้มากที่สุด แต่หากมีจุดความร้อนเกิดขึ้นจะต้องดับให้ได้ภายใน 1 วัน สำหรับฝุ่นหรือค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงเกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่พัดฝุ่นควันจากนอกพื้นที่มาปกคลุมในจังหวัด ขณะเดียวกันในช่วงที่สถานการณ์รุนแรง ได้ประสานความร่วมมือไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ในการจัดทำฝนหลวง เพื่อชะล้างฝุ่นในอากาศบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งประสบผลสำเร็จไปแล้ว 5 รอบ ทำให้ฝุ่นละอองที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เบาบางลงจากเดิม

ในการนี้ พล.อ.อ.วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ได้ชี้แจงถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและป้องกันไฟป่า ทั้งการวิเคราะห์จุดความร้อนที่มีโอกาศเกิดไฟไหม้จากดาวเทียม เพื่อส่งข้อมูลให้กับศูนย์อำนวยการร่วมฯ วางแผนการปฏิบัติต่อไป การบินลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อพิสูจน์ทราบความรุนแรงและขนาดของไฟป่า จากกล้องที่ติดกับอากาศยาน ตรวจจับความร้อน ซึ่งเห็นได้แม้อยู่ในบริเวณที่ไม่มีประกายไฟ แต่มีจุดความร้อนสะสมที่พร้อมจะลุกไหม้ขึ้นมา อีกทั้งยังสามารถตรวจจับจุดศูนย์กลางของไฟป่าได้ และส่งข้อมูลผ่านระบบ Video Down Link มายังศูนย์อำนวยการได้แบบ Real Time อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการบินสร้างแนวกันไฟเพื่อควบคุมไฟป่า เพื่อปกป้องพื้นที่สำคัญ การบินลำเลียงทางอากาศ เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และกำลังพล การบินกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมที่จะร่วมมือ กับจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงทุกพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หรือทุกสาธารณภัยในทุกสถานการณ์

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่