เตรียมเสนอ “ครูบาศรีวิชัย” เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระครบ 150 ปีชาตกาล

119

เตรียมเสนอ “ครูบาศรีวิชัย” เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระครบ 150 ปีชาตกาล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการกลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระครบ 150 ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุม

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในนามของรัฐบาลยินดีที่มีการผลักดัน และเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งรัฐบาลจะร่วมผลักดันโครงการอย่างเต็มที่ และสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประทศ พิจารณาหาแนวทางในการปฏิบัติโดยทันที พร้อมเน้นย้ำว่า จะทำทุกทางเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับรัฐบาลต่อไปด้วย

ทั้งนี้ เมื่อครูบาศรีวิชัยได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก แนวปฏิบัติหลักธรรมคำสอน “ปฏิปทาคุณูปการ” ที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างไว้แก่พุทธศาสนา จะเผยแพร่ไปยังทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และทำให้เกิดสันติภาพของโลกอีกด้วย