ดับไฟป่าแล้ว 11 เที่ยวบิน ทอ.พร้อมสนับสนุนต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

29

17 มี.ค. 66 – พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า หลังจากที่กองทัพอากาศ จัดตั้งชุดปฏิบัติการสนับสนุนบินภารกิจการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้า พร้อมวางกำลัง DA-42 และ BT-67 ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา

จนถึงวันที่ 16 มี.ค. 66 ได้ทำการบินไปแล้วทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน 22.1 ชั่วโมงบิน โดย DA-42 ทำการบินสำรวจจุดความร้อน เพื่อส่งข้อมูลให้กองอำนวยการร่วมและหน่วยงานของ 17 จังหวัดภาคเหนือ นำวางแผน และ BT-67 จะขึ้นทำการบินทิ้งน้ำดับไฟต่อไป

กองทัพอากาศจะยังคงปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยงานและกองอำนวยการร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชน