แรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 2.5 แสนอัตรา สมัครฟรี ผ่านเว็บไซต์และแอปฯ “ไทยมีงานทำ”

528

แรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 2.5 แสนอัตรา สมัครฟรี!! ผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” และ แอปฯ “ไทยมีงานทำ”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง จำนวน 255,885 อัตรา รองรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยพร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application ปัจจุบันมีตำแหน่งงาน (Active ในระบบ) จากทั่วประเทศ จำนวน 255,885 อัตรา โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1. แรงงานด้านการประกอบ 2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า 4. พนักงานขายโฆษณาและตัวแทนนายหน้าขาย 5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า มีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ภาคเอกชน จากนายจ้าง สถานประกอบการที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ และได้แจ้งตำแหน่งงานว่างไว้ อาทิ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บริษัท จัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ และในส่วนนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน สามารถลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำด้วย
ผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ไทยมีงานทำ.doe.go.th