ทลายแหล่งค้ายาสัตว์ อาหารสัตว์เถื่อนขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 50 ล้าน

595

14 มี.ค. 66 – นายสัตว์แพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินการป้องการ ปราบปรามการค้าอาหารสัตว์และยาสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตทางสื่อออนไลน์

กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งทีม “สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์” เพื่อทำหน้าที่ปกป้องเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับสินค้าและบริการทางปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน และปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น อาหารสัตว์ไม่มีคุณภาพ โฆษณาเกินความเป็นจริง ผสมหรือปนเปื้อนต้องห้าม เช่น สารเร่งเนื้อแดง สารพิษ โลหะหนัก, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ, น้ำเชื้อปลอมไม่ตรงสายพันธุ์หรือมีโรคแฝง, รวมถึงการให้บริการจากผู้ไม่มีใบอนุญาต (หมอเถื่อน)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ล่าสุดวันนี้ (13 มีนาคม 2566) กรมปศุสัตว์ สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ในพื้นที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับข้อมูลร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและยาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ผลการตรวจสอบพบอาหารสัตว์และยาสัตว์ที่ไม่มีทะเบียน จำนวนกว่า 100 รายการ มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 15 ผลิตอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 56(4) ขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีโทษตามมาตรา 86 จำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 ผลิตยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 101 จำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และมาตรา 72(4) ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีโทษตามมาตรา 122 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอาหารสัตว์และยาสัตว์ พร้อมเก็บตัวอย่างของกลางดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าวเพิ่มเติมว่า “การปราบปรามผู้กระทำความผิดผ่านสื่อออนไลน์ ที่ดำเนินการสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ เพื่อปกป้องประชาชนรวมถึงเกษตรกรให้ได้รับสินค้าและบริการทางปศุสัตว์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการด้านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์อย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การขายสินค้าและบริการด้านปศุสัตว์ทางสื่อออนไลน์มากขึ้น อาจเป็นช่องทางให้พบผู้กระทำผิดมากขึ้น ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อทำการตรวจสอบมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้สารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ จะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกฎหมายต่าง ๆ คอยมอนิเตอร์หาข่าว ควบคู่กับ การใช้ Social Media Monitoring Tool ช่วยมอนิเตอร์ Social Network หลายๆ ช่องทาง และเชื่อมโยงข้อมูลกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) และกระทรวง DES สำหรับการจับกุมผู้กระทำผิดในวันนี้เป็นการสนธิกำลังของทั้งสามหน่วยงานคือกรมปศุสัตว์ตำรวจปคบ.และอย.”

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน