อุตุฯ ประกาศเตือนฉบับสุดท้าย ไทยตอนบนพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

321

อุตุฯ ประกาศเตือนฉบับสุดท้าย ไทยตอนบนพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

วันที่ 13 มี.ค. 66 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 9 (79/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 13-14 มีนาคม 2566) ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบนแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

blank