วิจัยญี่ปุ่นเผย! ขนาดของจมูก-จูจู้ มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เกิด คนที่จมูกมีขนาดใหญ่ น้องจูจู้ก็จะใหญ่ตามเท่านั้น

763

งานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ใน Basic and Clinical Androlog ที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ทางคลินิก โดยเป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งศึกษาจากศพของเพศชายจำนวน 126 ศพ หลังจากที่เสียชีวิตมาเป็นเวลา 3 วัน ก่อนจะเริ่มวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย

โดยผลการวิจัยนั้นพบว่าผู้ชายชาวญี่ปุ่นที่มีจมูกใหญ่ นั้นจะมีความยาวของอวัยวะเพศเมื่อแข็งตัวนั้นไม่ต่ำกว่า 5.3 นิ้ว สำหรับผู้ที่มีจมูกที่อยู่ในขนาดปานกลาง นั้นจะมีขนาดอวัยวะเพศเฉลี่ยคือ 4.5 นิ้ว และในขณะที่ผู้ชายที่มีจมูกขนาดเล็กกว่านั้น จะมีความยาวของอวัยวะเพศเมื่อแข็งตัวยาวไม่เกิน 4.1 นิ้วเท่านั้น

ซึ่งการวัดขนาดนั้นจะมีตั้งแต่การชั่งน้ำหนักถุงอัณฑะ การวัดเส้นรอบวง และเอาไปเปรียบเทียบกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย อย่างจมูกนั้นจะวัดตั้งแต่ระยะห่างระหว่างดวงตา ไปจนถึงรูรับกลิ่น และในงานวิจัยได้ระบุว่า “ในความจริงที่ว่าขนาดของจมูกมีความเกี่ยวข้องกับความยาวของอวัยวะเพศ นั้นไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอายุ ส่วนสูง หรือน้ำหนักตัว แต่ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา”

แต่ก็ยังไม่พบว่าสาเหตุใดทั้งส่วนนี้ถึงมีความสัมพันธ์กัน “แม้ว่าผลลัพธ์ของเราจะไร้ประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่การทำความเข้าใจกระบวนการเติบโตของอวัยวะเพศชายหรือลักษณะใบหน้าอาจมีความสำคัญมากสำหรับการคาดการณ์ระดับแอนโดรเจนของทารกในครรภ์ และการติดตามการทำงานของอวัยวะเพศชาย”

อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวได้ระบุว่าเป็นการทดลองที่เกิดขึ้นใ นประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้นักวิจัยจะเริ่มหาทางเพื่อขยายผลการศึกษาไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพื่อหาความเชื่อมโยง แต่ก็มีการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าระดับการได้รับแอนโดรเจนของทารกในครรภ์ขณะอยู่ในครรภ์มารดาอาจมีผลต่อขนาดของอวัยวะเพศชาย

ทั้งนี้การสังเกตขนาดของจมูกนั้นไม่ได้เป็นวิธีเดียว ที่จะเป็นข้อบ่งชี้ของขนาดอวัยวะเพศของผู้ชาย เพราะที่ผ่านมามีการศึกษาหลายชิ้นที่มีความเชื่อมโยงขนาดอวัยวะเพศกับหลายสิ่งหลายอย่าง ตั้งแต่เงินเดือนของผู้ชาย ไปจนถึงความแตกต่างระหว่างนิ้วชี้และนิ้วนาง ที่จะสามารถบอกถึงความยาวและขนาดของอวัยวะเพศได้

ที่มา : dailymail