รมว.ศึกษาธิการ กำชับทุกโรงเรียนทำแผนความปลอดภัย หยุดความรุนแรงปีการศึกษา 2566

88

13 มี.ค. 66 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่าขณะนี้ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศติดตามให้ทุกโรงเรียนทำแผนความปลอดภัยในช่วงเปิดเรียนในปีการศึกษา 2566 เช่น การเดินทางมาเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา การบูลลี่ พฤติกรรมรุนแรง กลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่นทั้งทางวาจาและร่างกาย ทั้งนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเดิม โดยเฉพาะนักเรียนเข้าใหม่ที่อยู่ในช่วงเวลาปรับตัวอาจต้องดูแลเป็นพิเศษ เป็นต้น

ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องช่วยกันป้องกัน ปราบปราม และหยุดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เช่น ในกรณีของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคลิปรุ่นพี่ ป.5 ทำร้ายเด็กนักเรียนรุ่นน้อง ชั้น ป.4 หลังห้องน้ำโรงเรียน นั้น ทันทีที่ทราบเรื่องทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามและสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับเครือข่ายที่โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงินและบ้านพักของนักเรียน เพื่อเยียวยาให้กำลังใจนักเรียนที่ถูกกระทำ รวมถึงเยี่ยมบ้านนักเรียนที่กระทำ ซึ่งนักเรียนที่ถูกกระทำได้มาเรียนปกติ ส่วนนักเรียนที่กระทำทางโรงเรียนได้ให้ใบงานไปเรียนที่บ้าน

พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง บ้านพักเด็กเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้ สพฐ. และ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามและดูแลกรณีนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันแจ้งให้ทุกโรงเรียนดูแลและระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวด้วย