ขนส่งเชียงใหม่ ตั้งด่านตรวจควันดำรถยนต์ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

224

ขนส่งเชียงใหม่ ตั้งด่านตรวจควันดำรถยนต์ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันนี้ (10 มี.ค. 66) สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ออกตั้งด่านตรวจการ ที่บริเวณถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เพื่อตรวจรถควันดำตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อลดการปล่อยควันดำให้น้อยลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

eEmoj8.jpg

โดยการตรวจในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาค่าควันดำด้วยสายตาจากการเหยียบคันเร่งก่อนจำนวน 2 ครั้ง หากเห็นว่ามีความเสี่ยงที่ค่าควันดำจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ เกินกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป ก็จะใช้เครื่องตรวจวัดค่าควันดำตรวจซ้ำอีก จำนวน 2 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของปริมาณควันดำ ซึ่งหากมีค่าออกมาเกินกำหนดจริง ก็จะทำการเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ 1,000 บาท และหากกรณีเป็นรถโดยสารสาธารณะ จะมีการพ่นเครื่องหมาย “ห้ามใช้” เพื่อไม่ให้นำรถออกมาวิ่งในทางเด็ดขาดเป็นการชั่วคราว โดยระหว่างนี้เจ้าของรถจะต้องนำรถไปตรวจเช็คสภาพเพื่อแก้ไขควันดำ จากนั้นให้นำรถเข้าไปตรวจวัดค่าควันดำที่สำนักงานขนส่งอีกครั้ง พร้อมทั้งชำระค่าเปรียบเทียบปรับ ซึ่งหากวัดใหม่แล้วค่าควันดำไม่เกินที่กำหนด ก็สามารถนำรถกลับไปใช้ได้ตามปกติ

ในการนี้ นายนรินทร์ เสาร์คง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าชุดตรวจการ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการออกตั้งด่านตรวจการเป็นประจำอยู่แล้วทุกสัปดาห์ โดยหมุนเวียนไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด หางดง สันป่าตอง และถนนวงแหวนรอบที่ 3 โดยในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นจำนวนมาก จะมีการเพิ่มความเข้มข้นในการออกตั้งด่านตรวจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการตั้งด่านบูรณาการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่บริเวณหน้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ และหน้าศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-หางดง อีกด้วย

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

eEmEcf.jpg
eEmbyq.jpgeEmDvR.jpg
eEmPB0.jpg