อธิบดี ปภ. ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าเชียงใหม่ หลังส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 มาประจำการแล้ว 2 ลำ พร้อมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าอย่างทันท่วงที

119

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ หลังส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 มาประจำการแล้ว 2 ลำ พร้อมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าอย่างทันท่วงที

วันที่ 10 ก.พ.66 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของเฮลิคอปเตอร์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 หรือ KA-32 ที่มาร่วมปฏิบัติการบินเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่สนามเฮลิคอปเตอร์กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้มีการหารือกับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน ร่วมกันควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 มาประจำการที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว 2 ลำ และพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

ในส่วนข้อขัดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นนั้น ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการเติมน้ำมันเมื่อไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกล หากต้องบินกลับมาฐานที่ตั้งเพื่อมาเติมน้ำมันแล้วกลับไปใหม่จะทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้สั่งการให้จัดรถน้ำมันเข้าไปจอดรออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดไฟป่าให้ได้มากที่สุด เช่นกรณีเกิดเหตุในอำเภอฮอดเช่นในขณะนี้ ให้หาพื้นที่นำรถน้ำมันไปจอดรอไว้ที่อำเภอใกล้เคียงกัน คือ อำเภอจอมทองเป็นต้น