เชียงใหม่ เพิ่มมาตรการพิเศษ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เข้มงวดอำเภอเสี่ยง และติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วทั่วเชียงใหม่

336

เชียงใหม่ เพิ่มมาตรการพิเศษ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เข้มงวดอำเภอเสี่ยง และติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วทั่วเชียงใหม่ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุลงร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

วันที่ 15 ธ.ค. 65 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์จุดเกิดเหตุซ้ำซาก ทั้งช่วงเทศกาล และไม่ใช่เทศกาล เพื่อนำมาวางแผนป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกและใช้ระบบ War Room ช่วยในการติดตามประเมินผล รวมทั้งฝึกซ้อม กวดขันการกระทำผิดวินัยจราจรอย่างสม่ำเสมอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครต่าง ๆ เตรียมความพร้อมล่วงหน้า และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องสื่อสารและส่งเสริมการสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างความตระหนัก จิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกำหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเพิ่มจุดตรวจในถนนสายรอง เน้นในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
.
ในการนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยในปีนี้ได้กำหนดช่วง 7 วันอันตราย ห้วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดมาตรการพิเศษที่นอกเหนือจากปีที่ผ่านมา คือ การเข้มงวดกับอำเภอกลุ่มเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง การใช้ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติเข้ามาร่วมดำเนินการกับอาสาสมัคร อสม. ในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ การห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก
.
นอกจากนี้ ยังมีการนำกล้อง CCTV โดยการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย หางดง สันกำแพง และสารภี พร้อมใช้กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จำนวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย และถนนสาย 108 เชียงใหม่-จอมทอง รวมถึงกล้องตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จำนวน 16 ตัวทั่วจังหวัดเชียงใหม่
.
นอกจากนี้ ยังมีการนำกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ตามแยกใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ มาช่วยบังคับใช้กฎหมาย และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีการจัด Zoning ในการจำหน่าย
โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลงร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง นั่นคือ จะต้องมีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 100 ครั้ง บาดเจ็บน้อยกว่า 99 ราย และเสียชีวิตน้อยกว่า 12 ราย
.
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments