ขึ้นทะเบียน “ขนมปังบาแกตต์” ฝรั่งเศส เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

285

1 ธ.ค. 65 – สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ยูเนสโกได้ยกย่องประเพณีการทำบาแกตต์ และวิถีชีวิตที่วนเวียนอยู่กับขนมปังแท่งยาวที่เปลือกนอกกรอบและนุ่มกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวฝรั่งเศสมาช้านาน สหพันธ์ร้านขนมอบแแห่งชาติประเมินว่าแต่ละปี มีการผลิตมากกว่า 6 พันล้านชิ้นในฝรั่งเศส

ยูเนสโกประกาศรับรองสถานะมรดกทางวัฒนธรรมนี้เมื่อ 30 พ.ย. สร้างความยินดีให้กับชาวฝรั่งเศสทั้งประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตขนมปัง หลังรัฐบาลฝรั่งเศสยื่นคำขอสถานะเมื่อปี 2021

“บาแกตต์ไม่ใช่เแค่แป้ง น้ำ เกลือ และยีสต์ แต่รวมถึงความชำนาญของช่างฝีมือผู้ผลิตอาหารชนิดนี้ด้วย”

ความเป็นมาของขนมอบนี้คาดว่าเริ่มต้นในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยถูกทำออกมาเพื่อให้เป็นอาหารที่เรียบง่ายและสะดวกต่อการพกพาของผู้ใช้แรงงาน ก่อนกลายเป็นอาหารยอดนิยมในทุกชนชั้น จนถึงขั้นเป็นอาหารที่มีชื่อเสียง และมีขายทั่วโลกในปัจจุบัน

ทั้งนี้เอง การที่ขึ้นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา จำพวกวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา มิได้หมายความว่าขนมปังบาแกตต์จะนำมารับประทานไม่ได้

ที่มา : BBC

bread

brown bread on brown paper bag

blank