ครม.ไฟเขียว “เก็บภาษีขายหุ้น” 0.1% ปีแรกเก็บอัตรา 0.055%

62

29 พ.ย. 65 – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.10 ของมูลค่าขาย ตามธุรกรรมการขายหุ้น (Transaction Tax) โดยคำนวณจากรายรับก่อนหักรายจ่าย กฎหมายของกรมสรรพากรยังกำหนดให้จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในอัตรา ร้อยละ 0.1

กฎหมายการจัดเก็บภาษีการขายหุ้น จะมีผลบังคับใช้ ภายใน 90 วัน เพื่อประกาศให้นักลงทุนทราบอย่างทั่วถึง โดยคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้จริงในไตรมาส 2 ปี 2566 โดยในปีแรกจะทยอยจัดเก็บในอัตรา 0.055% แบ่งเป็นภาษีขายหุ้น 0.050% และภาษีท้องถิ่น 0.005% คาดการณ์ว่าการเก็บภาษีนี้ จะสร้างรายได้เข้าคลังประมาณ 1.5-1.6 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ในการเก็บภาษีขายหุ้นดังกล่าวนี้ จะมีการยกเว้นในส่วนของกองทุนต่างๆ อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และบรรดานักลงทุนรายใหญ่ (มาร์เก็ต เมคเกอร์) ซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ อีกทั้งบางกองทุนก็มีการออกตราสารออกมา ซึ่งก็มีส่วนช่วยกระตุ้นสภาพคล่องให้มีการซื้อขายกันมากขึ้น จึงมีการยกเว้นให้กลุ่มดังกล่าว