“เป๋าตัง” ซูเปอร์แอปของคนไทย คว้ารางวัล “กระเป๋าเงินดิจิทัลดีที่สุด” จาก Asian Banker Thailand Award 2022

125

“เป๋าตัง” ซูเปอร์แอปของคนไทย คว้ารางวัล “กระเป๋าเงินดิจิทัลดีที่สุด” จาก Asian Banker Thailand Award 2022

นางสาวสุพร สุนทรโรหิต Chief Business Innovation Officer บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นผู้แทนธนาคารกรุงไทย รับรางวัล Best Digital Wallet Krungthai Bank ‘Pao Tang’ หรือ กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ดีที่สุด จาก Asian Banker Thailand Awards 2022 สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาแอปฯ “เป๋าตัง” เป็น Thailand Open Digital Platform เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม แม้ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พร้อมจับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการพัฒนาบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งด้านการชำระเงิน สุขภาพ การออมและการลงทุน

“เป๋าตัง” เป็นซูเปอร์แอป ที่ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ผ่านบริการ G-Wallet กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ส่งต่อมาตรการภาครัฐไปยังประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ บริการ Health Wallet กระเป๋าสุขภาพ สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ปฏิวัติการลงทุน เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลผ่านบริการ วอลเล็ต สบม. การลงทุนหุ้นกู้ดิจิทัล ผ่านบริการซื้อขายหุ้นกู้ และการลงทุนทองคำออนไลน์ครบวงจร ผ่านบริการ Gold Wallet ทำให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายอย่างสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการทำธุรกรรมที่ไม่ใช้กระดาษ (Paperless) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”