กรุงเทพโพลล์เผย คนไทยเที่ยวน้อยเพราะ ไม่มีเงิน! “เชียงใหม่” น่าเที่ยวสุดช่วงหน้าหนาว

40

26 พ.ย. 65 – กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันหนาวนี้” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน 1,203 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็นว่าการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 22.7 เห็นว่าจะคึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด

สำหรับปัจจัยที่ทำให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 อยากออกมาเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รองลงมาคือ อยากรับบรรยากาศ อากาศหนาว คิดเป็นร้อยละ 58.1 และมีช่วงวันหยุดยาวหลายวัน คิดเป็นร้อยละ 38.4

ส่วนเรื่องที่อาจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ทำให้คนออกมาเที่ยวน้อยลงหน้าหนาวนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 เห็นว่าคนไม่มีเงินไปเที่ยว รองลงมาร้อยละ 56.3 เห็นว่าข้าวของ ที่พัก อาหารราคาสูงขึ้น และร้อยละ 39.7 เห็นว่าน้ำมันยังราคาแพง

เมื่อถามว่าอยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 อยากให้มี ขณะที่ร้อยละ 9.3 ไม่อยากให้มี ส่วนร้อยละ 6.2 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยว สัมผัสบรรยากาศหนาวมากที่สุดพบว่า นักท่องเที่ยวอยากไปเชียงใหม่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือ เชียงรายคิดเป็นร้อยละ 13.0, เพชรบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 11.4, น่านคิดเป็นร้อยละ 7.1 และเลยคิดเป็นร้อยละ 5.3

สุดท้าย เมื่อถามถึงรูปแบบการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวอยากเที่ยวในหน้าหนาวปีนี้มากที่สุดคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์ คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท คิดเป็นร้อยละ 36.0 และการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ คิดเป็นร้อยละ 32.9

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ