“บิ๊กโจ๊ก” มอบนโยบาย เร่งปรามหนี้นอกระบบฯ เน้นรับแจ้งเหตุให้ทั่วถึง และขยายผลจับกุมตัวการใหญ่ให้สิ้นซาก

178

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.65 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้กับชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้กำชับให้ชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. ให้ความสำคัญกับข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจุบันเปิดรับ 2 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน 1599 หรือสามารถแจ้งความได้ตามสถานีตำรวจทุกท้องที่ทั่วประเทศ โดยได้สั่งการให้มีการประสานการปฏิบัติกันระหว่างฝ่ายรับแจ้งเหตุ ฝ่ายสืบสวน และฝ่ายสอบสวน ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะอย่างใกล้ชิด และยังได้สำรวจคดีที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบทั้งหมด เพื่อเร่งรัดให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา รวมทั้งได้กำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติเพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติให้เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วยมาตรการการรับแจ้งเหตุ การปราบปราม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ในฐานะ ผอ.ศปน.ตร. ยังได้เน้นย้ำให้ชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร. เพิ่มการตรวจสอบเหตุหนี้นอกระบบให้ครบทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย แก๊งหมวกกันน็อค ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การปล่อยกู้ออนไลน์ แก๊งรับจำนำรถ รับขายฝากที่ดิน จำนองที่ดิน และการวางประกันต่างๆ และเมื่อตรวจสอบเหตุแล้ว หากพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดรายใด ให้ขยายผลจับกุมให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบตามวงรอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมสั่งการ และให้ความช่วยเหลือกรณีพบปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน และ ผู้คนกำลังยืน

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไร ซึ่งปัญหาต้นๆ ก็คือปัญหาหนี้นอกระบบ การเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง และการกู้เงินที่เจ้าหนี้เขียนสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เมื่อประชาชนหลงเชื่อกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่ไม่สามารถจ่ายคืนได้ ก็ทำให้ ประชาชนที่หลงกู้เงินเสียทรัพย์สินเนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรม เสียเปรียบทางข้อกฎหมาย จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน

ข้อมูล : policetv