ห้ามขับเกิน 80 กม./ชม. เส้นทาง ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้า ตั้งแต่ต่างระดับดอนจั่น ไปจนถึงแยกรินคำ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 นี้

8928

ห้ามขับเกิน 80 กม./ชม. เส้นทาง ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้า ตั้งแต่ต่างระดับดอนจั่น ไปจนถึงแยกรินคำ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 นี้

วันที่ 24 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานพบว่าบริเวณถนนเชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้าเมือง ตั้งแต่ก่อนถึงต่างระดับดอนจั่น ได้มีการติดตั้งป้าย เขตควบคุมความเร็ว เริ่มบังคับใช้ 1 ธ.ค. 65 โดยพบว่ามีการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วไว้ที่ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65 ได้พิจารณาเรื่องการกำหนดความเร็ว ทั้งในเขตทางหลวงและเขตเมือง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับขี่ด้วยความเร็ว โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา เสนอความเห็นและลงมติว่าให้มี การกำหนดความเร็วอยู่ที่ ไม่เกิน 80 กม./ชม. จากปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ 90 กม./ ชม. ในเส้นทางหลวงหมายเลข 11 ถนนซุปเปอร์ไฮร์เวย์เชียงใหม่ – ลำปาง ขาเข้าเมือง ตั้งแต่ต่างระดับดอนจั่น ไปจนถึงแยกรินคำ