เชียงใหม่ สถานศึกษาคุมเข้มนักศึกษาเล่นพนันบอลโลก นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนหน้าชั้นเรียน พร้อมวางระบบป้องกันการเข้าเว็บพนันออนไลน์ผ่านเครือข่ายไวไฟของทางวิทยาลัยฯ ฟันโทษหนักหากพบแอบลักลอบเล่นพนันบอล

83

สถานศึกษาเข้มกวดขันพนันฟุตบอลโลก นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนหน้าชั้นเรียน พร้อมวางระบบป้องกันการเข้าเว็ปพนันออนไลน์ผ่านเครือข่ายไวไฟของทางวิทยาลัยฯ ฟันโทษหนักหากพบแอบลักลอบเล่นพนันบอล

ภายหลังจากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาแห่งความสุขมีความปลอดภัยจากความรุนแรงยาเสพติดและการพนันทุกรูปแบบ และได้ลงนามในประกาศ สอศ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา โดยกำหนดแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 18 ธ.ค. ที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022

GwMunN.jpg

ล่าสุด ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาจารย์และครูผู้สอนได้อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาของทางวิทยาลัย ให้รู้เท่าทันกลโกงของการพนัน และรณรงค์ให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่เล่นการพนัน และร่วมกันต่อต้านการเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 โดยทางวิทยาลัยช่วงเข้าแถวตอนเช้าก่อนเข้าเรียนได้ให้นักศึกษาปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด และได้ให้อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำข้อมูลและกลโกงของเว็บพนันมาให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาจะได้รู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อของการพนันออนไลน์

GwMHen.jpg

นอกจากนี้ยังมีการเข้มงวดในการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในแผนกให้ความรู้แก่ผู้เรียน ให้รู้ทันเล่ห์กลการล่อลวงให้เล่นการพนันผ่านสื่อออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเล่นพนันฟุตบอลและการเล่นพนันอื่นผ่านสื่อออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวัง สอดส่องพฤติกรรมของเพื่อนที่ใกล้ชิดและไว้วางใจ โดยก่อนเข้าเรียนจะต้องกำชับนักศึกษาเรื่องโทษของการพนันพร้อมกับยึดโทรศัพท์มือถือในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาฉวยโอกาสแอบเข้าเว็บพนันและให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียนการสอน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นห้องควบคุมกล้องวงจรปิดในห้องเรียน และรอบวิทยาลัยกว่า 345 ตัว คอยสอดส่องดูพฤติกรรมของนักศึกษาโดยเฉพาะในห้องคอมพิวเตอร์หากพบว่ามีการแอบลักลอบเข้าเว็บการพนันก็จะมีการแจ้งอาจารย์ผู้สอนดำเนินการทันที

GwMCxE.jpg
นายศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นายศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ได้เปิดเผยว่าในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 นั้นทางวิทยาลัยได้เชิญชวนและสนับสนุนให้นักศึกษาให้ชมกีฬาฟุตบอลโลก แต่ก็มีการกำชับให้ความรู้กับนักศึกษาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน โดยทางวิทยาลัยตอนนี้มีการป้องกันการเข้าเว็บพนันออนไลน์ผ่านเครือข่ายไวไฟของทางวิทยาลัยฯ และหากมีการตรวจพบว่ามีนักศึกษาคนไหนมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามจะมีการบันทึกข้อมูลพร้อมกับนำตัวไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรมของทางวิทยาลัยฯ

ด้านนายสรัลธร รอดภัย นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวส.2 ได้เชิญชวนเพื่อนนักศึกษาเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งการพนันทำให้เราเสียเงินไม่ได้ทำให้เราได้เงิน ที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างให้เห็นหลายครั้งแม้แต่เพื่อนของตนบางคนก็เล่นการพนันเสียเงินเสียทองเสียอนาคตไปก็มี

อย่างไรก็ตามวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2521 จัดการเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ใน 3 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีนักศึกษาช่างสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานช่างนับพันคนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.

GwMjAP.jpg
GwMlet.jpg
GwMDke.jpg
GwMAOl.jpg
GwM2zv.jpg

GwMnWV.jpg
GwMrKQ.jpg
GwM8PS.jpgGwMX3g.jpg
GwMabW.jpg
GwMpa2.jpg
GwMG41.jpg