เผยปี 65 ช่วง 9 เดือน ไล่ออกตำรวจทำผิดวินัยร้ายแรง 169 นาย ปลดออกอีก 46 นาย

880

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีคณะกรรมการ ก.ตร., ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. วินัย คณะอนุกรรมการ ก.ตร. ร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมฯ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ รวมถึงการพิจารณาจัดทำแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน กันยายน 2565 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 27 นาย ซึ่งเป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 19 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 8 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2565 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 215 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 169 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 46 นาย

Facebook Comments