ใบกระท่อมต้มกินเองได้ แต่! ต้มขาย “ผิดฎหมาย”

168

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบกระท่อมระบุว่า
“ถึงแม้จะมีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถ จำหน่าย ครอบครอง หรือนำมาบริโภคส่วนตัวได้ เเต่ยังมีประชาชนเข้าใจผิดว่าใบกระท่อมนั้นสามารถต้มขายได้

ทั้งนี้ใบกระท่อมสามารถนำมาต้มกินเองได้ แต่ไม่สามารถต้มขายได้ เพราะกฎหมายระบุว่า หากผู้ผลิตไม่มีใบอนุญาตในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร แม้ผสมหรือไม่ผสมกับสิ่งใดก็ตาม เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562 มาตรา 91 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท และมาตรา 106 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เเละผิดกฎหมาย พ.ร.บ.อาหาร 2522 มาตรา 50 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท”

blank