เตือนเป็นอันตราย! จัดแข่งดื่มเหล้าขาวชิงเงิน 1 หมื่น โพสต์เชิญชวนมีโทษทั้งจำ และปรับ

260

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65 เพจเฟซบุ๊ก “หมอแล็บแพนด้า” ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า “อั้ยหยาาา แข่งกินเหล้าขาว!!! ชิงเงินรางวัล 1 หมื่นบาท ระวังอันตรายต่อสุขภาพเด้ออออ”

blank
blankหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวเน็ตเข้ามาเตือน และเป็นห่วงจำนวนมาก หากมีใครเข้าไปแข่งขันจริงๆ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากหากดื่มเข้าไปเกินปริมาณที่พอเหมาะ

นอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊ก “Drama-addict” ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “มีโพสเชิญชวนไปแข่งกันกินเหล้าขาว คนแชร์เป็นหมื่นแล้ว เตือนว่า การแข่งกินเหล้า เป็นอันตรายมาก โดยเฉพาะเหล้าที่ดีกรีสูงๆ ยิ่งทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษได้ง่ายมากๆ ถ้ากินเข้าไปในปริมาณสูงๆในเวลาสั้นๆ มีเคสเสียชีวิตจากการแข่งกินเหล้ามาเยอะแล้ว อย่าไปลองเด็ดขาด และการชวนแข่งกินเหล้านั้น ผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะต้องห้ามขาย คือ การขายโดยการชิงโชค ชิงรางวัล เพราะมีการแข่งขันมีรางวัล
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่น แล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม
หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 41″