เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังเจอฝนตกกระหน่ำช่วงเช้าที่ผ่านมา

800

เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังเจอฝนตกกระหน่ำช่วงเช้าที่ผ่านมา

วันที่ 23 ก.ย. 65 จากฝนที่ตกหนักในช่วงเช้าวันนี้ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกส่วนงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

b355b75e52ed96260b051d89d1d21a93.jpg

เจ้าหน้าที่แขวงทั้ง 4 แขวง เตรียมกระสอบทรายในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สามารถรับหรือแจ้งความต้องการได้ที่

1. สำนักงานแขวงนครพิงค์ ตั้งอยู่ ณ ถนนวังสิงห์คำ (สำนักงานการประปาเก่า) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อยทั้งหมด ต.ป่าตันทั้งหมด ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน โทร. 053-259036

2. สำนักงานแขวงศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต. ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือก บางส่วน ต.สุเทพบางส่วน ต.พระสิงห์บางส่วน ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน โทร. 053-259189

3. สำนักงานแขวงกาวิละ ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าสะต๋อย รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่ามบางส่วน ต.หนองหอยบางส่วน ต.หนองป่าครั่งบางส่วน ต.ท่าศาลาบางส่วน และ ต.วัดเกตทั้งหมด โทร.053-140380, 053-259556

4. สำนักงานแขวงเม็งรายตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลานทั้งหมด ต. ป่าแดดทั้งหมด ต.หายยาทั้งหมด และ ต.พระสิงห์บางส่วน โทร.053-273708 โทรสาร 053-449062

34afb4f38f06ac26231afc71dcd9723b.jpg4c501e23db0efe9f83c62a182f3d36b3.jpg