“กองทัพเรือ” ขออภัยเหตุประวัติคนไข้-ใบมรณบัตร โผล่เป็น “ถุงขนมโตเกียว” โรงพยาบาลแจงไม่รัดกุมเพียงพอบริเวณจุดพักรอทำลายส่งผลให้ถูกนำออกไปภายนอก

436

กองทัพเรือ ขออภัย เหตุ ประวัติคนไข้-ใบมรณบัตร โผล่เป็น ’ถุงขนมโตเกียว’ รพ. แจงไม่รัดกุมเพียงพอ บริเวณจุดพักรอทำลาย ส่งผลให้เวชระเบียนบางส่วนถูกนำออกไปนอกโรงพยาบาลโดยบุคคลภายนอก อยู่ระหว่างสอบสวน เผยลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า ถุงกระดาษที่ใส่ขนมโตเกียว ทำมาจากเอกสารประวัติผู้ป่วยรวมถึงใบรับรองการเสียชีวิตหรือใบมรณบัตร ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการเปิดเผยภายหลังว่าเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นั้น

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า จากการตรวจสอบกับทาง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ได้รับคำชี้แจงว่า โดยปกติเวชระเบียนผู้ป่วยนอก จะถูกบันทึกผ่านทางระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตามมีเวชระเบียนบางส่วนที่แพทย์ยังจำเป็นต้องบันทึกลงในกระดาษ ซึ่งในส่วนของเวชระเบียนส่วนที่บันทึกลงกระดาษ จะถูกจัดเก็บที่แผนกเวชระเบียนและห้องใต้ดินที่เตรียมไว้รองรับการจัดเก็บพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวชระเบียนกลุ่มดังกล่าวสะสมจำนวนมากขึ้น จะถูกส่งต่อไปยังจุดพักรอนอกอาคารโรงพยาบาลเพื่อเผาทำลาย ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจเป็นเหตุมาจากระบบการจำกัดการเข้าถึงที่ไม่รัดกุมเพียงพอ บริเวณจุดพักรอทำลาย ส่งผลให้เวชระเบียนบางส่วนถูกนำออกไปนอกโรงพยาบาลโดยบุคคลภายนอก

โดยในขณะนี้ผู้บริหารของโรงพยาบาลกำลังสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกัน และได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือ ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการและกำชับให้ทุกโรงพยาบาลของกองทัพเรือกำหนดมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

Facebook Comments