ผลวิจัยจากสหรัฐฯ เผย การปล่อยให้ผู้หญิงทำงานบ้าน “ล้างจาน” คนเดียว ส่งผลกระทบต่อเรื่อง SEX

701

19 ก.ย. 65 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dan Carlson มหาวิทยาลัย Utah เผยผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวสมัยใหม่ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การแบ่งงานบ้านกันทำ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รัก

จากการสำรวจพบว่า ครอบครัวที่ช่วยกันทำงานบ้านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากกว่าครอบครัวที่ไม่ได้ทำงานบ้านร่วมกัน ซึ่งส่งผลไปถึงความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของคู่รักอีกด้วย

blank

ในกรณีครอบครัวคู่รักที่ไม่ได้ช่วยกันทำงานบ้าน ต่างคนต่างทำ หรือปล่อยเป็นภาระของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิง หากปล่อยให้การล้างจานเป็นหน้าที่ของเธอคนเดียว จากผลการวิจัยและสำรวจจะพบว่าผู้หญิงเหล่านี้มักมีปัญหาขัดแย้งกับคู่รักของตนบ่อยครั้ง เนื่องมาจากเธอรู้สึกเหนื่อย เบื่อหน่าย เหมือนไม่ได้รับความยุติธรรม ที่ต้องล้างจานอยู่คนเดียว และเหตุนี้เอง ทำให้ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่จะลดลงไปด้วย

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การล้างจานเป็นงานที่ต้องทำทุกวัน และบางวันอาจต้องล้างมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งแตกต่างกับงานบ้านอื่นๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างห้องน้ำ ที่นานๆ ทำครั้ง

ข้อมูลจาก : Jones Salad / sites.utexas.edu

blank