เที่ยววัดอินทขีล(สะดือเมือง) ไหว้พระขอพร หลวงพ่อขาว อายุกว่า700ปี

วัดอินทขีล หรือ วัดสะดือเมือง หรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดอินทขีลสะดือเมือง เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ของเมืองเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย
โดยวัดอินทขีลนั้น เคยเป็นที่ตั้งของเสาอินทขีลหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ที่จะประดิษฐานอยู่ที่ใจกลางเมือง หรือที่เรียกว่า สะดือเมือง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยโบราณ และเป็นแหล่งรวมศรัทธาที่สำคัญอีกแห่งของชาวเมืองเชียงใหม่
วัดอินทขีลสะดือเมืองเดิมทีเป็นวัดร้างและเคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขีล(เสาหลักเมือง)ของเมืองเชียงใหม่ ส่วนคำว่า สะดือเมือง นั้นเนื่องจากวัดตั้งอยู่ใจกลางของเมืองเชียงใหม่ ถึงแม้ปัจจุบัน ภายในวัดอินทขีลจะไม่มีเสาอินทขีลดั้งเดิม เนื่องจากถูกย้ายไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงแล้ว แต่ประชาชนชาวเชียงใหม่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับวัดนี้ เนื่องจากภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อขาว พระศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อายุกว่า 700 ปีที่ผู้คนศรัทธา วัดอินทขีล เคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) ของเมืองเชียงใหม่ สร้างโดยพญามังรายมหาราช ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 1839 เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใจกลางของเมือง ผู้คนจึงนิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะดือเมือง ดังนั้นทางวัดจึงตั้งชื่อว่า วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีล มีพระพุทธรูปที่สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานาน ซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันคือ หลวงพ่อขาว มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิมเอิบดุจพระจันทร์ ในวันเพ็ญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทำให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาได้รับความสุขสงบใจ และทำให้เกิดความรู้สื่กที่มั่นใจ และมีความหวังที่จะประกอบการงาน เป็นประดุจหนึ่งว่า ท่านจงทำดี ทำงาน แล้วจะประสบผลสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ
ปัจจุบันถ้าได้มากราบไหว้องค์หลวงพอขาวในวิหารทรงล้านนาที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง จะเห็นว่าวิหารนั้นสร้างออกไปกลางถนนเล็กน้อย ที่จริงนั้นเดิมทีถนนไม่ได้ผ่านบริเวณนี้ แต่พอวัดร้างไปทางราชการจึงสร้างถนนผ่านวัดแห่งนี้จึงไม่มีรั้วรอบกำหนดขอบเขตให้เห็นอย่างชัดเจน
อ้างอิง : http://library.cmu.ac.th/ ntic/knowledge_show.php?docid=23