เชียงใหม่ เตือนอำเภอเวียงแหง และ อ.อมก๋อย เตรียมรับน้ำหลาก น้ำท่วมขัง จากฝนตกหนักช่วง 17-20 ก.ย. นี้

418

จังหวัดเชียงใหม่ วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด แจ้งอำเภอเวียงแหงและอำเภออมก๋อย เตรียมรับน้ำหลาก น้ำท่วมขัง จากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน นี้

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการจังหวัด ออกวิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอเวียงแหง นายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอแม่แตง ผู้อำนวยการอำเภอ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 ภายหลังได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทสสาธารณภัยกลาง ว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2565

โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง และอำเภออมก๋อย กับพื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีประมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั่วประเทศ

และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พื้นที่เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ให้เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application พ้นภัย พร้อมกันนี้ ขอให้มีการใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน ซึ่งหากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้น ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที เพื่อจะได้รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่