ปคบ. บุกจับกุมโกดังลักลอบนำเข้าและจำหน่ายลำโพง Marshall ปลอม มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

1385

ปคบ. บุกจับกุมโกดังลักลอบนำเข้าและจำหน่ายลำโพง Marshall ปลอม มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 65 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. ได้กำชับสั่งการให้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) กวดขันจับกุมสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าปลอม และไม่มีคุณภาพ โดยลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว และทำการตรวจค้นแหล่งลักลอบนำเข้าและจำหน่ายลำโพงปลอม Marshall ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้กับประชาชน

fefd8d8e06eba28876c4ddaedfa284b9.jpg

โดยลำโพงยี่ห้อ Marshall จัดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกฺส์ท่ีคล้ายกัน – คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความปลอดภัย (ลําโพงพร้อมเครื่องขยายสัญญาณและรับวิทยุ) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1195 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5505 (พ.ศ.2562) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าหรือจำหน่าย ลำโพง Marshall ของปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีการแสดงเครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ee1b7aad3261d50e8be5eb570b35fb0f.jpg

ผลการตรวจค้นพบ ผลิตภัณฑ์ลำโพงปลอม ยี่ห้อ Marhall ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มีมอก.) จำนวนกว่า 200 หน่วย มูลค่าของกลางประมาณ 3 ล้านบาท จึงได้ทำการตรวจยึด และอายัด เพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ต่อไป โดยมี นายอชิตพัชร์ เครือวัลย์ ผู้แทนจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายลำโพง Marshall มาร่วมตัวสอบผลิตภัณฑ์ด้วย

df9e30eb00ae6dbe0e9941d0d0d16768.jpg

ทั้งนี้หากเป็นการ “นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 21 ต้องระวางโทษตามมาตรา 48 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำโดยการ “โฆษณาเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร” จะมีอัตราโทษตาม มาตรา 36 ต้องระวางโทษ ตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

d0194e6621fcac904ff7e2675b315f6b.jpg

กรณีปลอมลำโพง Marshall เป็นการกระทำผิดตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 ประกอบ มาตรา108 “มีไว้เพื่อจําหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของ บุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร”   โทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท

โดยนายอชิตพัชร์ฯ ตัวแทนบริษัทฯ ได้เข้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ที่ได้ทำการสืบสวนทำการจับกุมลำโพง Marshall ปลอม เนื่องจากปัจจุบันได้มีการลักลอบจำหน่ายเป็นจำนวนมาก และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมต่อไป

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. ได้กำชับให้ กก. 3 บก.ปคบ. กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอมทุกยี่ห้อ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี มอก. มาใช้ และสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้บริโภค จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการที่ผลิต, นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ต้องให้เป็นไปตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) กำหนด และขอแนะนำให้ประชาชนผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) และขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนหากพบเห็น หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการ ลักลอบ ผลิต, นำเข้าและจำหน่ายปลอมลำโพง ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 หรือ ส่งคลิปวีดีโอ แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องให้ตำรวจทราบ ในช่องทางเพจเฟสบุ๊ค   บก.ปคบ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งเบาะแสการผลิต, นำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่มี มอก.) ได้ที่ สายด่วน 1135

1d5c3fb82391a4c85e3d766c93d5d2f3.jpg

Facebook Comments