สมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลก เผย 15 ประเทศกินบะหมี่กึ่งฯ มากที่สุด ประเทศไทยติดอันดับ 9 (3,630 ล้านซอง)

589

15 ก.ย. 65 – สมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลก (WINA) เผยรายชื่อประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุด 15 อันดับ จากรายงาน Global Demand of Instant Noodles TOP 15 ประจำปี 2021 โดย 15 อันดับแรกประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุด อ้างอิงข้อมูลปี 64 ได้แก่

1. จีน : 43,990 ล้านซอง
2. อินโดนีเซีย : 13,270 ล้านซอง
3. เวียดนาม : 8,560 ล้านซอง
4. อินเดีย : 7,560 ล้านซอง
5. ญี่ปุ่น : 5,850 ล้านซอง
6. สหรัฐฯ : 4,980 ล้านซอง
7. ฟิลิปปินส์ : 4,440 ล้านซอง
8. เกาหลีใต้ : 3,790 ล้านซอง
9. ไทย : 3,630 ล้านซอง
10. บราซิล : 2,850 ล้านซอง
11. ไนจีเรีย : 2,620 ล้านซอง
12. รัสเซีย : 2,100 ล้านซอง
13. เนปาล : 1,590 ล้านซอง
14. มาเลเซีย : 1,580 ล้านซอง
15. เม็กซิโก : 1,360 ล้านซอง

หากนำมาเฉลี่ยเป็นการบริโภคต่อคนต่อปี จะพบว่าประเทศที่มีการบริโภคต่อคนมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ เวียดนาม อยู่ที่ 87 ซอง/คน/ปี

ในส่วนของ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 9 บริโภคไปทั้งสิ้นกว่า 3,630 ล้านซอง ตกคนละ 52 ซอง/คน/ปี รสชาติที่นิยมคือรสต้มยำกุ้งและหมูสับ และน้อยที่สุดคืออินเดีย อยู่ที่ 5 ซอง/คน/ปี

ที่มา : instantnoodles