จราจรเชียงใหม่ กวดขันจอดรถในที่ห้ามจอด “ย่านถนนไนท์บาซาร์” ในชั่วโมงเร่งด่วน หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

502

จราจรเชียงใหม่ กวดขันจอดรถในที่ห้ามจอด “ย่านถนนไนท์บาซาร์” ในชั่วโมงเร่งด่วน หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. จราจรเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนการจอดรถในเขตห้ามจอดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณย่านไนท์บาซาร์ พ.ต.อ.เจน โสภา (จร.1) มอบหมายให้ชุดแก้ไขปัญหาการจราจรประชาสัมพันธ์และกวดขันวินัยจราจร โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน
397ffe753b4e259e59acab7c124e2446.jpg
470459ebbbcfafc7e30aaf8a42fb50c0.jpg
93cbb3694dcf4de2f1b9cb740db39e6a.jpg
1ede70ab1ffc04954a5f504d1b648688.jpg
8875125dc41eb122dddff9fd5d8716c2.jpg
1e4f145218d2b196504a9a0fcc46545e.jpg