วันสุดท้าย! อย่าลืมใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 “ครั้งแรก” ภายในวันนี้ (14 ก.ย. 65) ก่อนถูกตัดสิทธิ

219

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 – น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ณ วันที่ 12 ก.ย. 65 ยังมีผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ประมาณ 1.92 ล้านคน ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิให้เริ่มใช้จ่ายภายในเวลา 22.59 น. ของวันนี้ (14 ก.ย. 65) ซึ่งเป็นวันที่เกณฑ์ของโครงการกำหนดให้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรก ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิจากโครงการโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เคยได้รับสิทธิรายเดิมตามโครงการในระยะที่ 4 ที่ได้รับสิทธิในโครงการระยะที่ 5 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องมีการกดยืนยันสิทธิในแอปพลิเคชันเป๋าตัง พบว่าจากผู้มีสิทธิรายเดิมประมาณ 26.27 ล้านคน ณ วันที่ 12 ก.ย. 65 มีผู้ที่ยังไม่กดยืนยันสิทธิประมาณ 2.45 ล้านคน จึงขอให้ดำเนินการกดยืนยันสิทธิและเริ่มใช้จ่ายภายในวันที่ 14 ก.ย. ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิด้วยเช่นกัน

ขอย้ำเตือนว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการที่รัฐออกมาช่วยเหลือขณะนี้อย่างเคร่งครัด อย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ใช้สิทธิใดโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนการทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้