สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร้องเรียน อาจารย์ไม่สวมแมสก์สอน ทำติดโควิด 8 คน เสี่ยงติดเชื้ออีก 10 ราย ขอให้ทบทวนมาตรการและแนวทางการเรียนการสอน

10

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 เพจเฟซบุ๊ก “สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ตามที่มีนิสิตได้ร้องเรียนกับสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ กรณีที่อาจารย์ท่านหนึ่งไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและมีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตเป็นระยะภายในชั้นเรียน ซึ่งภายหลังอาจารย์ตรวจพบเชื้อ และทำให้มีการแพร่ระบาดกับนิสิตในชั้นเรียนไปแล้วอย่างน้อย 8 คน และมีผู้มีอาการแล้วกว่า 10 คน สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงคณบดี เพื่อขอให้ท่านพิจารณามาตรการและแนวทางการเรียนการสอน รวมถึงการเยียวยานิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่ติดเชื้อและอาจติดเชื้อในอนาคต”

พร้อมกับแนบเอกสาร เรื่อง ขอให้ทบทวนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในชั้นเรียนและแนวทางการเรียนการสอน ระบุข้อความว่า

เนื่องด้วย สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ ได้รับการร้องเรียนจากนิสิตภายในคณะว่า อาจารย์ท่านหนึ่งเข้าบรรยายรายวิชาโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยและเข้ามีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตภายในชั้นเรียนเป็นระยะ ปรากฏว่าอาจารย์ท่านนั้นได้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในเวลาต่อมา ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ก.ย.2565 ได้พบว่ามีนิสิตจากชั้นเรียนดังกล่าวตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้วอย่างน้อยจำนวน 8 คน และมีนิสิตเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อแล้วจำนวนกว่า 10 คน

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ ขอแสดงความกังวลต่อกรณีดังกล่าว และขอเรียนท่านโปรดพิจารณาทบทวนแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสม (เช่น หากอาจารย์เสี่ยงติดเชื้อหรือมีอาการเสี่ยงติดเชื่อให้เปลี่ยนเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์) เน้นย้ำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเบื้องต้นในชั้นเรียนหากมีการเรียนการสอนในพื้นที่ตั้งของคณะ (เช่น หากอาจารย์ไม่สะดวกสวมหน้ากากอนามัยขณะบรรยาย ให้อาจารย์และนิสิตรักษาระยะห่างภายในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม) และแนวทางการเยียวยานิสิต อาจารย์ และบุคลากรด้านอื่น ๆ หากติดเชื้อโควิด-19 เพราะมหาวิทยาลัยและรัฐบาลไม่มีมาตรการใดรองรับในเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิภาพของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรโดยรวม จึงขอให้ท่านพิจารณามาตรการและแนวทางอย่างเหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาด ตลอดจนเลี่ยงผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments