กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565

3292

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565

เผยกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560, 2561 และ 2562 มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (ภาคเช้า – ภาคบ่าย) และวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 (ภาคเช้า) จึงขอแจ้งให้บัณฑิตได้เตรียมความพร้อม สำหรับกำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมฯ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้บัณฑิตทราบในลำดับต่อไป