เอไอเอส ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่ภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง

24

เอไอเอส ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่ภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง

13 กันยายน 2565 : จากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือ เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในหลายพื้นที่  ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  เอไอเอสมีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างต่อเนื่องในมิติต่างๆ อาทิ

868224d5be99705dfa9d19df54389710.jpg
5fe540473b98db0e3ca2b9f95aee7de9.jpg
697a65a26e6e802ad4cad60a7bdd65c9.jpg

1. ด้านสัญญาณเครือข่าย : ป้องกันสถานีฐานที่มีความเสี่ยง พร้อมเสริมกำลังระบบไฟฟ้าสำรอง รวมถึงจัดทีมวิศวกร stand by 24 ชั่วโมง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สัญญาณเครือข่ายพร้อมต่อการสื่อสารได้อย่างดีที่สุด

2. ทีมงานพนักงานอุ่นใจอาสา ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั่วพื้นที่ภาคเหนือ โดยล่าสุดเข้ามอบน้ำดื่มต่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง และอำเภอดอยหล่อ  และ นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.16 เชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตอุทยานฯ  ทั้งนี้ในปี 2565  เอไอเอส ได้สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วทั้งสิ้น 14,400 ขวด โดยมอบต่อหน่วยงานด้านสาธารภัยต่างๆ ทั่วภาคเหนือ  อาทิ  หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน, พะเยา, ลำปาง, สุโขทัย, กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.36 จังหวัดเพชรบูรณ์, มทบ.37 จังหวัดเชียงราย และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ea7e4af28c84925c35dce82d78dc05bf.jpg
3ce08696faa2514551656f857067c600.jpg
c7f2e6c82a8fe9f78fe3442af4dd7ce2.jpg
31bbaa71b3e1cc837ea87456fa88c3a8.jpg

เอไอเอส มีความห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ อย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

Facebook Comments