ปภ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ตรวจสอบปริมาณน้ำปิงพบยังอยู่ในระดับคงที่ ยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

246

ปภ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ตรวจสอบปริมาณน้ำปิงพบยังอยู่ในระดับคงที่ ยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง

นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ก.ย. 65) เวลา 10.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เข้าตรวจสอบ ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง พบว่า ปัจจุบันยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำปิง ลำน้ำแม่งัด ลำน้ำแม่แตง และลำน้ำสาขา ยังมีระดับคงที่ โดยยังไม่ได้รับการรายงานความเสียหายเพิ่มเติมจากในพื้นที่ ขณะที่ สถานการณ์น้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ ยังอยู่ในภาวะปกติ

blank

ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่