สำนักงานชลประทานที่ 1 เผยน้ำในลำน้ำปิงแนวโน้มเพิ่มขึ้น เปิดบานประตูระบายน้ำป่าแดดทุกบาน เร่งระบายน้ำ

962

สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำในลำน้ำปิง สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เร่งระบายน้ำเปิดบานพ้นน้ำทั้ง 6 ช่อง ณ ประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงที่ประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปริมาณน้ำในลำน้ำปิงเมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ที่ 262.50 ลูกบาศน์เมตร/วินาที ระดับน้ำอยู่ที่ 2.80 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่งที่สถานีวัดน้ำสะพานนวรัฐ (P1) 90 เซนติเมตร และแนวโน้มปริมาณน้ำในลำน้ำปิงยังคงเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการเร่งการระบายน้ำโดยเปิดบานพ้นน้ำทั้ง 6 ช่องบานพร้อมสั่งการการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทองเร่งการระบายน้ำโดยการยกบานพ้นน้ำทั้ง 10 บานเพื่อให้มวลน้ำไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลได้อย่างรวดเร็ว

acb917a8fb8a268ad02bfc090126bea8.jpg

ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้กำชับให้โครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำฯ ในพื้นที่ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 12 – 13 และ 17 – 18 กันยายน 2565 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นไปตามแผน รวมทั้งพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ ติดตามข้อมูลผ่านระบบโทรมาตรมาช่วยในการแจ้งเตือนประชาชนก่อนการระบายน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่สำคัญให้ปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 13 มาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) อย่างเคร่งครัด

c8410b16d02846d75d575cca181cd25d.jpg