คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ม.แม่โจ้ จัด “งานปลามง FISH FEST 2022 เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการให้นักศึกษา

20

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ม.แม่โจ้ จัด “งานปลามง FISH FEST 2022 เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการให้นักศึกษา

 

วันที่ 7-8 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “งานปลามง FISH FEST 2022 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

53e66f01149b8991daf80d8bebd2ff59.jpg
a844cc6b6b311409ecd3d6078830c1b2.jpgb25a08ac89c72072e0c8e1a325362465.jpg8c14b39444a94f88bdf555736ba3f627.jpg

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อร่วมส่งเสริมให้นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ นำองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการทางด้าน ธุรกิจประมงมาใช้ในการฝึกปฏิบัติจริง และร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ร่วมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นการผลักดันเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสอดคล้องตามนโยบายการพลิกโฉม มหาวิทยาลัย (Reinventing)โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้, อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ

b083b5998409dc5ce06507b199e0d1db.jpg9ae1f537a8354b5a61b2d682d381dd8c.jpg
23656f9940a858e50cd9cadf767901f9.jpg

 

ภายในงานมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษา/ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการสู่ภาคธุรกิจ การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางการประมงของนักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์ การจำหน่ายสินค้าทางการประมงของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และเครือข่ายชุมชนของคณะ การแข่งขันทักษะทางการประมง ได้แก่ การแข่งขันทอดแห การแข่งขันแพคถุงปลา กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล และ กิจกรรมดนตรีในสวน ซึ่งได้ความความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
…….
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

49f0fae83bfe4e132d2c86b6b90e4597.jpg
7e6c2941ccda439ee6a8a3bab5932337.jpg
c82bdf9dcb0d20ae7ec52e57631b4abd.jpg
8223cb9d88471133ef3772306bdd842c.jpg

Facebook Comments