Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม-โครงการเด่น

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม-โครงการเด่น

-

     จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น(Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต

     ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และชมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
     ภายในงานพบกับการแสดงนิทรรศการมีชีวิต นวัตกรรม และผลิตผลจากการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการบูรณาการองค์ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ขยายผลในพื้นที่ต่างๆ เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ยั่งยืนสืบไป
     ภายในงานประกอบด้วยโครงการเกษตรวิชญาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยเป็นคลินิกเกษตรเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยแบบบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย และโครงการม่อนล้านโมเดล
     ผู้เข้าชมนิทรรศการร่วมชม เรียนรู้กิจกรรมสาธิตและรับของที่ระลึกจากผลผลิตโครงการพระราชดำริ พร้อมร่วมสนุกกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Like and Share” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาทและกิจกรรมอื่นๆ มากมายเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกฟรีตลอดงาน
     ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่-103377707686893

Must Read

แคมเปญ 0% EXTREME IT FAIR วันนี้ – 30 กันยายน 2563 ที่...

แคมเปญ 0% EXTREME IT FAIR วันนี้ – 30 กันยายน 2563 ที่ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นทั่วประเทศ คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ บ.เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , คุณธีระ จิรัณธนัฐ ผู้อำนวยการภาคเหนือ ฝ่ายบริหารร้านค้า บ.อยุธยา...
error: Alert: Content is protected !!