เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดแอปฯรับแจ้งปัญหา “Traffy Fondue” ภายใต้ชื่อ “จ้วยกั๋นผ่อ”

709

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการแอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหา Traffy Fondue ภายใต้ชื่อ “จ้วยกั๋นผ่อ” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงข่าวเปิดให้บริการแอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหา Traffy Fondue ภายใต้ชื่อ “จ้วยกั๋นผ่อ” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง และ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

แอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหา Traffy Fondue ภายใต้ชื่อ “จ้วยกั๋นผ่อ” ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นการนำเทคโนโลยีที่ประชาชนมีความคุ้นเคยมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบราชการในการรับและจัดการปัญหาต่างๆ ของเมือง โดยเป็นการลดขั้นตอนการแจ้งปัญหาของประชาชน อำนวยความสะดวกในการแจ้งปัญหา และสามารถติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาได้ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ขับเคลื่อนเมืองไปด้วยกันด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ กับ ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับแจ้งปัญหาต่างๆ ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งปัญหา และติดตามผลในการแก้ไขปัญหาได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“จ้วยกั๋นผ่อ” เป็นภาษาเหนือ (คำเมือง) แปลว่า “ช่วยกันดู” เพื่อสื่อความหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งปัญหาต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาด ปลอดภัย ของบ้านเมือง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้งานแอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหา Traffy Fondue ภายใต้ชื่อ “จ้วยกั๋นผ่อ” ของเทศบาลนครเชียงใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ที่ https://landing.traffy.in.th?key=IgObovBC

พบปัญหาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว ด้วยการสแกน QR Code หรือ คลิกลิงก์ https://landing.traffy.in.th?key=IgObovBC เพื่อเพิ่มเพื่อนใน LINE

จากนั้น ดำเนินการแจ้งปัญหาใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. พิมพ์รายละเอียดของปัญหา หรือ เรื่องที่ต้องการแจ้ง

2. ส่งภาพประกอบ โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองและเป็นปัจจุบัน

3. เลือกประเภทของเรื่องที่แจ้ง

4. ส่งตำแหน่งจุดที่เกิดเหตุ (Location) โดยเลือกตำแหน่งที่ตั้งในแผนที่

5. รับการแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า

-เมื่อแจ้งเรื่องเรียบร้อยแล้ว เรื่องจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน้าจอโทรศัพท์จะขึ้นว่าอยู่ในขั้นตอน “รอรับเรื่อง”

-เมื่อรับเรื่องแล้ว สถานะจะอยู่ในขั้นตอน “กำลังดำเนินการ”

-เมื่อหน่วยงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สถานะจะขึ้นว่า “เสร็จสิ้น”

Facebook Comments